Candidates

Vadim

Vadim

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.85 m
 • Cân nặng: 67 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Khalil

Khalil

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.84 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Akari Nakatani

Akari Nakatani

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.62 m
 • Cân nặng: 49 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Maji Yama

Maji Yama

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 42 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: Dancer
Kalamkas

Kalamkas

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Atik Ahmed

Atik Ahmed

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 63 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Bark

Bark

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.84 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Gia Tuyết

Gia Tuyết

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 14 tuổi
 • Chiều cao: 1.64 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Thiên Kim

Thiên Kim

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 11 tuổi
 • Chiều cao: 1.45 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Huỳnh Nhật Tâm

Huỳnh Nhật Tâm

 • Hồ Chí Minh, Bình Tân
 • Độ tuổi: 11 tuổi
 • Chiều cao: 1.32 m
 • Cân nặng: 30 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Minh Quốc

Minh Quốc

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 35 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 69 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên
Phương Uyên

Phương Uyên

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Tôn Ngọc Bảo Trâm

Tôn Ngọc Bảo Trâm

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 31 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên
Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 46 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Yuki

Yuki

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Đoàn Trần Phong Châu

Đoàn Trần Phong Châu

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.59 m
 • Cân nặng: 49 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Quang Huy

Quang Huy

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.76 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên
Nguyễn Lâm Trúc

Nguyễn Lâm Trúc

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Model
Tĩu Tĩu

Tĩu Tĩu

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Đinh Kim Yến

Đinh Kim Yến

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Minh Hiếu

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Lê Thị Phương Thảo

Lê Thị Phương Thảo

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hữu Duy

Hữu Duy

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 33 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Bảo Long

Bảo Long

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 12 tuổi
 • Chiều cao: 1.3 m
 • Cân nặng: 35 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Kim Thư

Kim Thư

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 14 tuổi
 • Chiều cao: 1.58 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Minh Châu

Minh Châu

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 51 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Trần Quách Thiên Kim

Trần Quách Thiên Kim

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 9 tuổi
 • Chiều cao: 1.32 m
 • Cân nặng: 29 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Huỳnh Phú

Huỳnh Phú

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 64 tuổi
 • Chiều cao: 1.69 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 37 tuổi
 • Chiều cao: 1.59 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Hoàng Hải

Hoàng Hải

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN