TALENT / Chi tiết talent


Daria Odara (Belarus)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Phú Nhuận