Candidates

Hồ Quỳnh Như

Hồ Quỳnh Như

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Vinh 1m27 27kg

Nguyễn Vinh 1m27 27kg

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 6 tuổi
 • Chiều cao: 1.27 m
 • Cân nặng: 27 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Kim Xuân

Kim Xuân

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 34 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 49 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Bé Shin

Bé Shin

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 5 tuổi
 • Chiều cao: 1.25 m
 • Cân nặng: 20 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Văn Út

Văn Út

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 68 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Bích Phương

Bích Phương

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 70 tuổi
 • Chiều cao: 1.55 m
 • Cân nặng: 56 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Thùy Linh

Thùy Linh

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.67 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Ngọc Tuyền

Ngọc Tuyền

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 49 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hiền Phạm

Hiền Phạm

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 42 tuổi
 • Chiều cao: 1.56 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Yan Lưu

Yan Lưu

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 34 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 64 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Vĩnh Khang

Vĩnh Khang

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 10 tuổi
 • Chiều cao: 1.3 m
 • Cân nặng: 24 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Tú Anh

Tú Anh

 • Hồ Chí Minh, Thủ Đức
 • Độ tuổi: 7 tuổi
 • Chiều cao: 1.2 m
 • Cân nặng: 24 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Minh Châu

Minh Châu

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 13 tuổi
 • Chiều cao: 1.37 m
 • Cân nặng: 33 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Võ Gia Huy

Võ Gia Huy

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 6 tuổi
 • Chiều cao: 1.04 m
 • Cân nặng: 19 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Phạm Trương Hà Vy

Phạm Trương Hà Vy

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.62 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Zhong Sheng

Zhong Sheng

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 7 tuổi
 • Chiều cao: 1.2 m
 • Cân nặng: 25 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Mayu Tomita (Nhật Bản)

Mayu Tomita (Nhật Bản)

 • Hồ Chí Minh, Nhà Bè
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Akari Neo (Nhật Bản)

Akari Neo (Nhật Bản)

 • Hồ Chí Minh, Nhà Bè
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.56 m
 • Cân nặng: 46 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Eikawa Noa (Nhật Bản)

Eikawa Noa (Nhật Bản)

 • Hồ Chí Minh, Nhà Bè
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.52 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Quang Sơn

Quang Sơn

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Tùng

Nguyễn Tùng

 • Hồ Chí Minh, Thủ Đức
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 69 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Trường An

Trường An

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Kiên Cường

Kiên Cường

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Đăng Sơn

Đăng Sơn

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 31 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Ngọc Khoa

Ngọc Khoa

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 74 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Tâm Nguyễn

Tâm Nguyễn

 • Hồ Chí Minh, Bình Tân
 • Độ tuổi: 39 tuổi
 • Chiều cao: 1.81 m
 • Cân nặng: 71 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Phạm Hùng

Phạm Hùng

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 76 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyệt Anh

Nguyệt Anh

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 46 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Thanh Trúc

Thanh Trúc

 • Hồ Chí Minh, Quận 9
 • Độ tuổi: 40 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Bảo Xuyên

Bảo Xuyên

 • Hồ Chí Minh, Nhà Bè
 • Độ tuổi: 39 tuổi
 • Chiều cao: 1.58 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN