Candidates

Thanh Trúc

Thanh Trúc

 • Hồ Chí Minh, Quận 9
 • Độ tuổi: 38 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Bảo Xuyên

Bảo Xuyên

 • Hồ Chí Minh, Nhà Bè
 • Độ tuổi: 37 tuổi
 • Chiều cao: 1.58 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Phạm Thanh Tú

Phạm Thanh Tú

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 11 tuổi
 • Chiều cao: 1.37 m
 • Cân nặng: 30 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Kurisu Kristiana

Kurisu Kristiana

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Hoàng Minh

Hoàng Minh

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Minh Thuận

Minh Thuận

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.82 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Ngọc Hằng

Ngọc Hằng

 • Hà Nội, Cầu Giấy
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Tiến Vũ

Tiến Vũ

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Phương Ngọc

Phương Ngọc

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 56 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Duy Anh

Duy Anh

 • Hồ Chí Minh, Quận 8
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hoàng Trọng

Hoàng Trọng

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên
Phúc Bằng

Phúc Bằng

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Ánh Hồng

Ánh Hồng

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Tấn Sang

Tấn Sang

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 9 tuổi
 • Chiều cao: 1.3 m
 • Cân nặng: 32 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Vương Nhi

Vương Nhi

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Luna Lynx

Luna Lynx

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Minh Đức

Minh Đức

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 64 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Mocbi (Hungary)

Mocbi (Hungary)

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Hitoshi Yamada (Nhật Bản)

Hitoshi Yamada (Nhật Bản)

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Dany (Ukraina)

Dany (Ukraina)

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: GIÁO VIÊN
Baina Ucheava (Nga)

Baina Ucheava (Nga)

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Vĩnh Kỳ

Vĩnh Kỳ

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 20 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hansol Choi (Hàn Quốc)

Hansol Choi (Hàn Quốc)

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Slavec Margitan (Úc)

Slavec Margitan (Úc)

 • Hồ Chí Minh, Quận 9
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Xuân Điền

Xuân Điền

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 67 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trang Tít

Trang Tít

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Ngọc Hoa

Ngọc Hoa

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 46 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hương Giang

Hương Giang

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trương Thảo

Trương Thảo

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Bé Tuyết Anh

Bé Tuyết Anh

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 13 tuổi
 • Chiều cao: 1.4 m
 • Cân nặng: 27 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN