Candidates

Nguyễn Việt Anh

Nguyễn Việt Anh

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Mỹ Phương

Nguyễn Mỹ Phương

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Đinh Thiên Hoàng Việt (sobin keen)

Đinh Thiên Hoàng Việt (sobin keen)

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trường Phú

Trường Phú

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 8 tuổi
 • Chiều cao: 1.38 m
 • Cân nặng: 30 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Dương Thành Đạt

Dương Thành Đạt

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hoàng Quang Vinh

Hoàng Quang Vinh

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Gia Hội

Gia Hội

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 12 tuổi
 • Chiều cao: 1.45 m
 • Cân nặng: 38 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Trần Phi Thiên

Trần Phi Thiên

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.79 m
 • Cân nặng: 71 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Hồng Thanh

Nguyễn Hồng Thanh

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Đỗ Thái Sơn

Đỗ Thái Sơn

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 62 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Hoàng Mèo

Hoàng Mèo

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 33 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Đỗ Thái Sơn

Đỗ Thái Sơn

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGỌC THIỆN

NGỌC THIỆN

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 46 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN TRỌNG HIẾU

NGUYỄN TRỌNG HIẾU

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN HOÀNG DUY

NGUYỄN HOÀNG DUY

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.86 m
 • Cân nặng: 80 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
TRẦN THỊ THANH HIỀN

TRẦN THỊ THANH HIỀN

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 67 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Dancer
NGUYỄN CHEN CÔ

NGUYỄN CHEN CÔ

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 31 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN LÂM HỮU LỰC

NGUYỄN LÂM HỮU LỰC

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Dancer
KHỔNG TƯỚC

KHỔNG TƯỚC

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 34 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
ĐOÀN CHÍNH THUẦN

ĐOÀN CHÍNH THUẦN

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.67 m
 • Cân nặng: 90 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TRÂM ANH

TRÂM ANH

 • Hồ Chí Minh, Quận 9
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN PHÚC QUÍ QUANG

NGUYỄN PHÚC QUÍ QUANG

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN THÔNG

NGUYỄN THÔNG

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN ANH TÚ

NGUYỄN ANH TÚ

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 34 tuổi
 • Chiều cao: 1.74 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TRÍ NGUYỄN

TRÍ NGUYỄN

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Phùng Vĩnh Phúc

Phùng Vĩnh Phúc

 • Hồ Chí Minh, Bình Tân
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
LÊ KHẢI

LÊ KHẢI

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Model
TRẦN TRÍ TRUNG

TRẦN TRÍ TRUNG

 • Hồ Chí Minh, Thủ Đức
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
VƯƠNG THANH TÙNG

VƯƠNG THANH TÙNG

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.71 m
 • Cân nặng: 62 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN