Candidates

Albina Malyta (Nga)

Albina Malyta (Nga)

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Queen Nalah (Nam Phi)

Queen Nalah (Nam Phi)

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.66 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Sophia (Nga)

Sophia (Nga)

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Kanta Inoue (Nhật Bản)

Kanta Inoue (Nhật Bản)

 • Hà Nội, Hai Bà Trưng
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hoàng Phúc

Hoàng Phúc

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 20 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Daria Odara (Belarus)

Daria Odara (Belarus)

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.69 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Russhell

Russhell

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Elly Wayes

Elly Wayes

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Valeriya

Valeriya

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Juli

Juli

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.69 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Pier Laurenza

Pier Laurenza

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 45 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Lesya

Lesya

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.67 m
 • Cân nặng: 51 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Christina

Christina

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Katasamiya (Nhật Bản)

Katasamiya (Nhật Bản)

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Châu Thanh

Châu Thanh

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên
Katerina

Katerina

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Maria istomina

Maria istomina

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: Dancer
Thanh Tú

Thanh Tú

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 9 tuổi
 • Chiều cao: 1.3 m
 • Cân nặng: 28 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Anastasia

Anastasia

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: Model
Anatoly

Anatoly

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Vladimir

Vladimir

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Artem

Artem

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Marta

Marta

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Bella Wider

Bella Wider

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Camryn

Camryn

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Kristina

Kristina

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Marina

Marina

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Alina

Alina

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Vera

Vera

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.69 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Marina

Marina

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN