Candidates

Joonhyuk Chi (Hàn Quốc)

Joonhyuk Chi (Hàn Quốc)

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 1827 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 64 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Tuấn Tú

Tuấn Tú

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nhật Huy

Nhật Huy

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 10 tuổi
 • Chiều cao: 1.35 m
 • Cân nặng: 30 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Huy Thông

Huy Thông

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Thiện Hùng

Thiện Hùng

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.79 m
 • Cân nặng: 67 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Gabija (Mỹ)

Gabija (Mỹ)

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Polina (Nga)

Polina (Nga)

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: Model
Trista Kim

Trista Kim

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.61 m
 • Cân nặng: 46 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Dancer
Trọng Phúc

Trọng Phúc

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Quang Khải

Quang Khải

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Tuấn

Nguyễn Tuấn

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.79 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Maya Demina (Nga)

Maya Demina (Nga)

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Duyên Tuấn

Nguyễn Duyên Tuấn

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 63 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Nguyễn Lâm Bảo Phú

Nguyễn Lâm Bảo Phú

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Ngô Trọng Hiếu

Ngô Trọng Hiếu

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 69 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Ide Kazuhiro (Nhật Bản)

Ide Kazuhiro (Nhật Bản)

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 39 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Shinsuke Nakagawa (Nhật Bản)

Shinsuke Nakagawa (Nhật Bản)

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 40 tuổi
 • Chiều cao: 1.62 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nammy Mikami (Nhật Bản)

Nammy Mikami (Nhật Bản)

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.61 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Elena Butenko (Nga)

Elena Butenko (Nga)

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Ngọc Tiến

Ngọc Tiến

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Karen (Mỹ)

Karen (Mỹ)

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.69 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Milorad Miki (Montenegro)

Milorad Miki (Montenegro)

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Ngọc Trâm

Ngọc Trâm

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Bảo Ngọc

Bảo Ngọc

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Tuấn Anh

Tuấn Anh

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.81 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trí Mai

Trí Mai

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Dương Cầm

Dương Cầm

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên
Charlie (Colombia)

Charlie (Colombia)

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Anna Osipova (Nga)

Anna Osipova (Nga)

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Sukmo Mong Koo (Hàn Quốc)

Sukmo Mong Koo (Hàn Quốc)

 • Hà Nội, Hoàn Kiếm
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN