TALENT / Chi tiết talent


Seung Jin Jang (Hàn Quốc)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Quận 10