TALENT / Chi tiết talent


Patrick Bujnowski (Đức)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Quận 10