Candidates

Đào Phương Nhi

Đào Phương Nhi

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 41 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Lê Duy Khang

Lê Duy Khang

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Ngọc Anh

Ngọc Anh

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 51 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Văn Hưng

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 71 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Quốc Bảo

Nguyễn Quốc Bảo

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.74 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên
Lưu Duy Bảo

Lưu Duy Bảo

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trung Kiên

Trung Kiên

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 36 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Võ Thị Bích Trâm

Võ Thị Bích Trâm

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Trinh Vỗ

Trinh Vỗ

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Đoàn Thị Tuyết Xuân

Đoàn Thị Tuyết Xuân

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 49 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Cao Thị Thu Hằng

Cao Thị Thu Hằng

 • Hồ Chí Minh, Củ Chi
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.57 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Cao Thị Minh Tuyền

Cao Thị Minh Tuyền

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Đỗ Phú Trung Quân

Đỗ Phú Trung Quân

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 64 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Tài Đặng

Tài Đặng

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trần Thị Thu Trang

Trần Thị Thu Trang

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 43 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Trung Hậu

Nguyễn Trung Hậu

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 80 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Võ Thị Minh Sương

Võ Thị Minh Sương

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Việt Anh

Nguyễn Việt Anh

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Mỹ Phương

Nguyễn Mỹ Phương

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Đinh Thiên Hoàng Việt (sobin keen)

Đinh Thiên Hoàng Việt (sobin keen)

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trường Phú

Trường Phú

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 10 tuổi
 • Chiều cao: 1.38 m
 • Cân nặng: 30 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Dương Thành Đạt

Dương Thành Đạt

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hoàng Quang Vinh

Hoàng Quang Vinh

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Gia Hội

Gia Hội

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 14 tuổi
 • Chiều cao: 1.45 m
 • Cân nặng: 38 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Trần Phi Thiên

Trần Phi Thiên

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.79 m
 • Cân nặng: 71 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Hồng Thanh

Nguyễn Hồng Thanh

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Đỗ Thái Sơn

Đỗ Thái Sơn

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 62 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Hoàng Mèo

Hoàng Mèo

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 35 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Đỗ Thái Sơn

Đỗ Thái Sơn

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Gabriel Almegard

Gabriel Almegard

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 67 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN