Candidates

Nathan Barker

Nathan Barker

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.94 m
 • Cân nặng: 82 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Jade Minh Đặng

Jade Minh Đặng

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Senya Spivak

Senya Spivak

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Camille

Camille

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Kseniia

Kseniia

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 33 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 69 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Madison

Madison

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Phương Châu

Phương Châu

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Emmanuel L'Hénoret

Emmanuel L'Hénoret

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.82 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGỌC THIỆN

NGỌC THIỆN

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 46 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN TRỌNG HIẾU

NGUYỄN TRỌNG HIẾU

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN HOÀNG DUY

NGUYỄN HOÀNG DUY

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.86 m
 • Cân nặng: 80 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
TRẦN THỊ THANH HIỀN

TRẦN THỊ THANH HIỀN

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 68 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Dancer
NGUYỄN CHEN CÔ

NGUYỄN CHEN CÔ

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 33 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN LÂM HỮU LỰC

NGUYỄN LÂM HỮU LỰC

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Dancer
EMMANUEL L'HÉNORET

EMMANUEL L'HÉNORET

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 2 tuổi
 • Chiều cao: 1.82 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
KHỔNG TƯỚC

KHỔNG TƯỚC

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 36 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
ĐOÀN CHÍNH THUẦN

ĐOÀN CHÍNH THUẦN

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.67 m
 • Cân nặng: 90 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TRÂM ANH

TRÂM ANH

 • Hồ Chí Minh, Quận 9
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN PHÚC QUÍ QUANG

NGUYỄN PHÚC QUÍ QUANG

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN THÔNG

NGUYỄN THÔNG

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN ANH TÚ

NGUYỄN ANH TÚ

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 36 tuổi
 • Chiều cao: 1.74 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TRÍ NGUYỄN

TRÍ NGUYỄN

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Phùng Vĩnh Phúc

Phùng Vĩnh Phúc

 • Hồ Chí Minh, Bình Tân
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
LÊ KHẢI

LÊ KHẢI

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Model
TRẦN TRÍ TRUNG

TRẦN TRÍ TRUNG

 • Hồ Chí Minh, Thủ Đức
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
VƯƠNG THANH TÙNG

VƯƠNG THANH TÙNG

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.71 m
 • Cân nặng: 62 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN MỸ DUYÊN

NGUYỄN MỸ DUYÊN

 • Hồ Chí Minh, Quận 8
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 43 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
PHẠM THỊ ÁI HÒA

PHẠM THỊ ÁI HÒA

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 44 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
ĐỖ KHÁNH VÂN

ĐỖ KHÁNH VÂN

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.62 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN