Candidates

PHẠM KHÁNH

PHẠM KHÁNH

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 2 tuổi
 • Chiều cao: 1.76 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGÔ KHÁNH DUY

NGÔ KHÁNH DUY

 • Hồ Chí Minh, Nhà Bè
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Model
NGỌC HẢI

NGỌC HẢI

 • Hồ Chí Minh, Hóc Môn
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
VENUS HUYỀN TRANG

VENUS HUYỀN TRANG

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Dancer
NGUYỄN HOÀNG TẤN ANH

NGUYỄN HOÀNG TẤN ANH

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 76 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
BÙI HỮU ĐẰNG

BÙI HỮU ĐẰNG

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TÂN QUỐC HUY

TÂN QUỐC HUY

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN HOÀNG DUY

NGUYỄN HOÀNG DUY

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.86 m
 • Cân nặng: 86 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NIE NICOLE

NIE NICOLE

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 41 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Model
NGUYỄN NHƯ NGỌC

NGUYỄN NHƯ NGỌC

 • Hà Nội, Cầu Giấy
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 41 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN MINH HY

NGUYỄN MINH HY

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
TRẦN THỊ THANH TÂM

TRẦN THỊ THANH TÂM

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
LẠI VŨ LÂM

LẠI VŨ LÂM

 • Hồ Chí Minh, Thủ Đức
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
LÊ NHƯ Ý

LÊ NHƯ Ý

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Dancer
LÊ THANH MAI

LÊ THANH MAI

 • Hà Nội, Mỹ Đức
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
ĐÀO VĂN HÙNG

ĐÀO VĂN HÙNG

 • Bình Dương, Dĩ An
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.84 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
TRUNG HẬU

TRUNG HẬU

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.82 m
 • Cân nặng: 80 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
MINH DUY

MINH DUY

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
VĂN ĐƯỢC

VĂN ĐƯỢC

 • Hồ Chí Minh, Thủ Đức
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 69 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
PHÚC THÁI

PHÚC THÁI

 • Hồ Chí Minh, Thủ Đức
 • Độ tuổi: 35 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TRƯỜNG DÂN

TRƯỜNG DÂN

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 35 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 69 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN AN TÂM

NGUYỄN AN TÂM

 • Cần Thơ, Bình Thủy
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
XUÂN TRƯỜNG

XUÂN TRƯỜNG

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 67 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
THÚY QUỲNH

THÚY QUỲNH

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 35 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 57 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
VÂN ANH

VÂN ANH

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
MAI MAI

MAI MAI

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 33 tuổi
 • Chiều cao: 1.62 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Dancer