Candidates

Trần Triệu Vy

Trần Triệu Vy

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 20 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Huỳnh Vũ Gia Lâm

Huỳnh Vũ Gia Lâm

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 10 tuổi
 • Chiều cao: 1.35 m
 • Cân nặng: 33 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Trần Phước Thiện

Trần Phước Thiện

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Phan Ngọc Thúy Loan

Phan Ngọc Thúy Loan

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.62 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Tăng Gia Hân

Tăng Gia Hân

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 10 tuổi
 • Chiều cao: 1.42 m
 • Cân nặng: 38 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Hanah Gia Hân

Hanah Gia Hân

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 12 tuổi
 • Chiều cao: 1.49 m
 • Cân nặng: 36 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Huỳnh Bảo Duy

Huỳnh Bảo Duy

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 8 tuổi
 • Chiều cao: 1.25 m
 • Cân nặng: 27 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Hương Nguyễn

Hương Nguyễn

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 55 tuổi
 • Chiều cao: 1.58 m
 • Cân nặng: 61 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Hoàng Tuấn

Hoàng Tuấn

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Minh Quân

Minh Quân

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.76 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Võ Đoàn Dự

Võ Đoàn Dự

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.9 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Thu Lê

Thu Lê

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 35 tuổi
 • Chiều cao: 1.67 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên
Nguyễn Tuấn

Nguyễn Tuấn

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 54 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Phạm Thể

Phạm Thể

 • Hồ Chí Minh, Bình Tân
 • Độ tuổi: 42 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 74 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Lưu Ngọc Thưởng

Lưu Ngọc Thưởng

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 67 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Khanh Hí

Khanh Hí

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Minh Ming

Minh Ming

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.76 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Đặng Thị Bảo Quyên

Đặng Thị Bảo Quyên

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Bảo An

Bảo An

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nhất Sang Lê

Nhất Sang Lê

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Candy Nguyễn

Candy Nguyễn

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.71 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Kim Chi

Kim Chi

 • Hồ Chí Minh, Thủ Đức
 • Độ tuổi: 65 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Huỳnh Lê Nhật Tân

Huỳnh Lê Nhật Tân

 • Hồ Chí Minh, Nhà Bè
 • Độ tuổi: 18 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 74 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Văn Hoàng Thái Dương

Văn Hoàng Thái Dương

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 21 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Phước Vinh

Nguyễn Phước Vinh

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 20 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 61 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Hồ Tấn Trung

Hồ Tấn Trung

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 46 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 77 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Huỳnh Ngọc Minh Châu

Huỳnh Ngọc Minh Châu

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 9 tuổi
 • Chiều cao: 1.25 m
 • Cân nặng: 28 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Trần Thanh Vũ

Trần Thanh Vũ

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 80 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Trần Vinh

Trần Vinh

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Thùy Trang

Thùy Trang

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 49 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN