Candidates

Vĩnh Kỳ

Vĩnh Kỳ

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 20 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hansol Choi (Hàn Quốc)

Hansol Choi (Hàn Quốc)

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Slavec Margitan (Úc)

Slavec Margitan (Úc)

 • Hồ Chí Minh, Quận 9
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Xuân Điền

Xuân Điền

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 67 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trang Tít

Trang Tít

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Ngọc Hoa

Ngọc Hoa

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 46 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hương Giang

Hương Giang

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trương Thảo

Trương Thảo

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Bé Tuyết Anh

Bé Tuyết Anh

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 13 tuổi
 • Chiều cao: 1.4 m
 • Cân nặng: 27 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Gareth Craze (New Zealand)

Gareth Craze (New Zealand)

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 77 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Tiến Đạt

Tiến Đạt

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 66 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Scott Bahng (Hàn Quốc)

Scott Bahng (Hàn Quốc)

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Kaan (Thổ Nhĩ Kì)

Kaan (Thổ Nhĩ Kì)

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Thanh Phong

Thanh Phong

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.74 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Onanong Chairam (Thái Lan)

Onanong Chairam (Thái Lan)

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Oleh Saven (Anh)

Oleh Saven (Anh)

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Seung Jin Jang (Hàn Quốc)

Seung Jin Jang (Hàn Quốc)

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 35 tuổi
 • Chiều cao: 1.74 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: ASIA
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Patrick Bujnowski (Đức)

Patrick Bujnowski (Đức)

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 62 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Zakhar (USA)

Zakhar (USA)

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 35 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Thảo Thảo

Thảo Thảo

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyệt Hằng

Nguyệt Hằng

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 52 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Thuấn Nguyễn

Thuấn Nguyễn

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.74 m
 • Cân nặng: 62 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Quách Hữu Lộc

Quách Hữu Lộc

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 37 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Minh Thư

Minh Thư

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 11 tuổi
 • Chiều cao: 1.25 m
 • Cân nặng: 22 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Thúy Nga

Thúy Nga

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.64 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Rina Phương

Rina Phương

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Minh Du

Minh Du

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Tân Anh

Tân Anh

 • Hồ Chí Minh, Quận 2
 • Độ tuổi: 11 tuổi
 • Chiều cao: 1.25 m
 • Cân nặng: 20 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Karen Aloian (Ukraina)

Karen Aloian (Ukraina)

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Diana Shegoleva (Nga)

Diana Shegoleva (Nga)

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: US/UK
 • Nghề nghiệp: Dancer