TALENT / Chi tiết talent


Phạm Trương Hà Vy

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Quận 12