Candidates

Đỗ Phú Trung Quân

Đỗ Phú Trung Quân

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 64 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Tô Ngọc Diễm

Tô Ngọc Diễm

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Sỹ Hậu

Nguyễn Sỹ Hậu

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 74 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Khổng Tước

Khổng Tước

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 1 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Thành Vôn

Thành Vôn

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Tấn Thi

Nguyễn Tấn Thi

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trần Tiến Anh

Trần Tiến Anh

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.81 m
 • Cân nặng: 77 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 • Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 48 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Châu Trần Quyền Trang

Châu Trần Quyền Trang

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Quách Gia Thành

Quách Gia Thành

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.74 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Nguyên Thiện

Nguyên Thiện

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 71 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Dancer
Đăng Phương

Đăng Phương

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 22 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Trần Trọng Hiếu

Trần Trọng Hiếu

 • Hồ Chí Minh, Quận 9
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Hồ Hằng

Hồ Hằng

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trang Anh

Trang Anh

 • Hồ Chí Minh, Bình Tân
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 54 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Huỳnh Thị Thu Hòa

Huỳnh Thị Thu Hòa

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.67 m
 • Cân nặng: 49 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Trần Ngọc Vũ

Trần Ngọc Vũ

 • Hồ Chí Minh, Quận 6
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Linh Anh

Linh Anh

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 49 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: CA SĨ, DIỄN VIÊN
Thời Đức Thịnh

Thời Đức Thịnh

 • Hồ Chí Minh, Thủ Đức
 • Độ tuổi: 35 tuổi
 • Chiều cao: 1.7 m
 • Cân nặng: 63 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên
Mị Hương

Mị Hương

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Văn Anh Khoa

Văn Anh Khoa

 • Hồ Chí Minh, Quận 8
 • Độ tuổi: 12 tuổi
 • Chiều cao: 1.35 m
 • Cân nặng: 32 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Thùy Vi

Thùy Vi

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 54 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Minh Nguyên

Minh Nguyên

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 43 tuổi
 • Chiều cao: 1.79 m
 • Cân nặng: 69 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Mai Điền

Mai Điền

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 56 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Phạm Linh

Phạm Linh

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.68 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
Nguyễn Đức Quỳnh Tiên

Nguyễn Đức Quỳnh Tiên

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 33 tuổi
 • Chiều cao: 1.62 m
 • Cân nặng: 56 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Nguyễn Trần Thảo Vy

Nguyễn Trần Thảo Vy

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 41 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Dư Ngọc Thanh

Dư Ngọc Thanh

 • Hồ Chí Minh, Bình Tân
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.63 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Vernus Huyền Trang

Vernus Huyền Trang

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 46 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
Võ Cao Thắng

Võ Cao Thắng

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MC, Diễn viên