TALENT / Chi tiết talent


Trần Quách Thiên Kim

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Quận 1