Candidates

NGUYỄN LÂM THẢO TÂM

NGUYỄN LÂM THẢO TÂM

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.64 m
 • Cân nặng: 47 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TRẦN PHONG

TRẦN PHONG

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 29 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 67 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
HOÀNG GIA TƯỜNG

HOÀNG GIA TƯỜNG

 • Hồ Chí Minh, Quận 11
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.88 m
 • Cân nặng: 80 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
DAVID DŨNG

DAVID DŨNG

 • Hồ Chí Minh, Quận 5
 • Độ tuổi: 31 tuổi
 • Chiều cao: 1.8 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: Model
PHẠM THỊ MINH TRÂN

PHẠM THỊ MINH TRÂN

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
HOÀNG MẠNH VŨ

HOÀNG MẠNH VŨ

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.77 m
 • Cân nặng: 69 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
HỒNG THIÊN ÂN

HỒNG THIÊN ÂN

 • Hồ Chí Minh, Bình Tân
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NAM THANH

NAM THANH

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 32 tuổi
 • Chiều cao: 1.83 m
 • Cân nặng: 74 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN CHÍ TÂM

NGUYỄN CHÍ TÂM

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 77 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TUYẾT MAI

TUYẾT MAI

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.66 m
 • Cân nặng: 53 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN QUANG MINH

NGUYỄN QUANG MINH

 • Hồ Chí Minh, Bình Chánh
 • Độ tuổi: 31 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 70 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGÔ NGỌC THẢO

NGÔ NGỌC THẢO

 • Hồ Chí Minh, Quận 1
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.55 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
LÊ HUỲNH ĐỨC

LÊ HUỲNH ĐỨC

 • Hồ Chí Minh, Tân Bình
 • Độ tuổi: 24 tuổi
 • Chiều cao: 1.73 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TÙNG ĐỖ

TÙNG ĐỖ

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 45 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 73 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
MAI ĐIỀN

MAI ĐIỀN

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 55 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
DƯƠNG TUẤN

DƯƠNG TUẤN

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
HIỂN VINH

HIỂN VINH

 • Hồ Chí Minh, Quận 12
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH

NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH

 • Hồ Chí Minh, Tân Phú
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.59 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
HUỲNH NGỌC KHÁNH

HUỲNH NGỌC KHÁNH

 • Hồ Chí Minh, Quận 4
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 68 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
THÀNH TÂM

THÀNH TÂM

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.78 m
 • Cân nặng: 72 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
HUỲNH NGỌC THIÊN TÚ

HUỲNH NGỌC THIÊN TÚ

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 26 tuổi
 • Chiều cao: 1.76 m
 • Cân nặng: 60 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
CAO THỊ MINH TUYỀN

CAO THỊ MINH TUYỀN

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 50 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
TRẦN PHI THIÊN

TRẦN PHI THIÊN

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 28 tuổi
 • Chiều cao: 1.79 m
 • Cân nặng: 71 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: MODEL, DIỄN VIÊN
ĐỖ THỊ MỸ HẠNH

ĐỖ THỊ MỸ HẠNH

 • Hồ Chí Minh, Bình Tân
 • Độ tuổi: 23 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 45 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN HOÀNG MINH

NGUYỄN HOÀNG MINH

 • Đồng Nai, Biên Hòa
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.76 m
 • Cân nặng: 75 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
MINH NGUYÊN

MINH NGUYÊN

 • Hồ Chí Minh, Quận 7
 • Độ tuổi: 44 tuổi
 • Chiều cao: 1.79 m
 • Cân nặng: 69 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGỌC HÒA

NGỌC HÒA

 • Hồ Chí Minh, Gò Vấp
 • Độ tuổi: 30 tuổi
 • Chiều cao: 1.72 m
 • Cân nặng: 63 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
CÔNG TÔN NGHĨA

CÔNG TÔN NGHĨA

 • Hồ Chí Minh, Quận 10
 • Độ tuổi: 25 tuổi
 • Chiều cao: 1.75 m
 • Cân nặng: 65 kg
 • Giới tính: Nam
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
QUÂN NHI

QUÂN NHI

 • Hồ Chí Minh, Quận 3
 • Độ tuổi: 41 tuổi
 • Chiều cao: 1.65 m
 • Cân nặng: 55 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

 • Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
 • Độ tuổi: 27 tuổi
 • Chiều cao: 1.6 m
 • Cân nặng: 44 kg
 • Giới tính: Nữ
 • Khu vực: VIỆT NAM
 • Nghề nghiệp: DIỄN VIÊN