TALENT / Chi tiết talent


Joonhyuk Chi (Hàn Quốc)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Quận 6