TALENT / Chi tiết talent


Katasamiya (Nhật Bản)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Tân Bình