TALENT / Chi tiết talent


Karen (Mỹ)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Bình Thạnh