TALENT / Chi tiết talent


NGUYỄN MINH HY

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Bình Thạnh