TALENT / Chi tiết talent


NGUYỄN AN TÂM

Tỉnh, Thành Phố: Cần Thơ

Quận Huyện: Bình Thủy