TALENT / Chi tiết talent


Ngọc Tuyền

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Phú Nhuận