TALENT / Chi tiết talent


NGÔ KHÁNH DUY

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Nhà Bè