TALENT / Chi tiết talent


Lưu Ngọc Thưởng

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Bình Thạnh