TALENT / Chi tiết talent


Kanta Inoue (Nhật Bản)

Tỉnh, Thành Phố: Hà Nội

Quận Huyện: Hai Bà Trưng