TALENT / Chi tiết talent


Hansol Choi (Hàn Quốc)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Phú Nhuận