TALENT / Chi tiết talent


Diana Shegoleva (Nga)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Quận 10