TALENT / Chi tiết talent


Anna Osipova (Nga)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Tân Bình